Δήλωση του Βασίλη Πριμικήρη για τις καταστροφές στη Δυτική Αττική