Νέα νίκη ΛΑΕ και κινήματος: ανεστάλησαν πάλι δεκάδες πλειστηριασμοί λαϊκής κατοικίας