Συγχαρητήριο μήνυμα του ευρωβουλευτή της ΛΑΕ Ν. Χουντή προς  το HDP και τον Σελαχατίν Ντεμιρτάς για την εκλογική επιτυχία