Συνεχίζονται οι εγκληματικές πολιτικές με τη διαχείριση των απορριμάτων στη Φυλή