Νέα νίκη της ΛΑΕ και του κινήματος: ανεστάλησαν κάτω από την πίεσή τους πολλοί πλειστηριασμοί λαϊκής κατοικίας