Μεγάλη αγωνιστική συγκέντρωση και πορεία των συνταξιούχων στην Αθήνα.