ΛΑΕ Υγείας: Αυξάνουν τις τιμές στα γενόσημα, «παγιώνουν» τα «αιματηρά εξιτήρια»