Στηρίζουμε τον αγώνα των συνταξιούχων την Τρίτη 19/6 στις 10 π.μ., στην πλ. Εθν. Αντίστασης