Οι μικροκομματικές επιδιώξεις της κυβέρνησης οδηγούν σε διάλυση το ΙΤΣΑΚ