Οι θηριώδεις αυξήσεις στα διόδια της Εγνατίας υποθηκεύουν το κοινωνικό δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης