Πρωτοβουλία των 1-1-4 για τη Συνεργασία, την Κοινή Δράση και την Ενότητα