Ενεργειακός Τομέας, Ανάπτυξη, Αναδιανομή, Απασχόληση