Απαλλαγή από την επιτροπεία και ισότιμες διεθνείς σχέσεις