Αναστάλθηκε ο πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας του τυφλού κατά 100% ανάπηρου και νοσηλευόμενου, τριτεγγυητή δανείου