Πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας ενός τυφλού τριτεγγυητή σε δάνειο!