Βασίλης Πριμικήρης: Ιταλία – Η αστική δημοκρατία στο απόσπασμα