Συγκέντρωση ΛΑΕ κατά πλειστηριασμών σε συμβολαιογραφείο στην Αιόλου