Δ. Στρατούλης: Οι νέες μειώσεις των συντάξεων οδηγούν τους συνταξιούχους στον κοινωνικό καιάδα.