Ο θεσμικός ρατσισμός καλλιεργεί την απόγνωση και τη ρατσιστική βία