Όλες και όλοι στη συγκέντρωση των συνταξιουχικών οργανώσεων, την Παρασκευή 25/5