Γιάννης Δούκας: 30 Μάη απεργούμε προβάλλοντας τις δικές μας διεκδικήσεις