Πολιτική συζήτηση με θέμα: "Εσωτερικές και διεθνείς εξελίξεις"