Συνάντηση ΛΑΕ με το αριστερό φιλοκουρδικό HDP για Τούρκικες εκλογές.