Επίσκεψη της αντιπροσωπείας της ΛΑΕ και της Επιτροπής για την ειρήνευση στη Συρία στον μαρτυρικό καταυλισμό Σατύλα