Θ. Πετράκος: Κύριε Σταθάκη και κύριε Παναγιωτάκη, δεν γνωρίζετε ότι οι οχιές δαγκώνουν;