Φοιτητικές Εκλογές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ στις 16 Μάη στηρίζουμε-ψηφίζουμε την Αριστερή Ανατρεπτική Συνεργασία των Σχημάτων