Αντιπροσωπεία της ΛΑΕ στη μαζική και δυναμική συγκέντρωση των συνταξιούχων