Επίσκεψη αντιπροσωπείας της ΛΑΕ στα διυλιστήρια των ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο.