Πλειστηριασμοί: Όλες και όλοι την Τετάρτη 9/5 (1.30 μ.μ.) Ακαδημίας και Ζωοδόχου Πηγής