Νίκη της ΛΑΕ και του Κινήματος κατά των πλειστηριασμών.