Με Φραγκιαδάκη ή χωρίς η Εθνική Τράπεζα εργαλείο στα χέρια των πιστωτών, του κεφαλαίου και των funds