ΛΑ.Ε. Α' Θεσσαλονίκης : Προκλητικός ο αριθμός και οι επιθέσεις των ΜΑΤ σήμερα στους πλειστηριασμούς στη Θεσσαλονίκη