Η συμβολή του Κ.Μαρξ στην προοδευτική σκέψη της ανθρωπότητας