Πλήρη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς στην Ξάνθη.