Όλοι και όλες στις Πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις των συνδικάτων - Προσυγκέντρωση ΛΑ.Ε., 10.30 π.μ. Χαυτεία.