Η Λαϊκή Ενότητα στο συνέδριο της Red-Green Alliance της Δανίας