Κοινή δήλωση στήριξης του αγώνα των εργαζομένων της ΔΕΗ από ευρωβουλευτές της Αριστεράς, GUE/NGL.Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις στον τομέα της ενέργειας