Βάζουν «κόφτη» στις δωρεάν επισκέψεις των ασθενών προς τους ειδικούς γιατρούς