Αλληλεγγύη της ΛΑΕ στις κινητοποιήσεις εργατών και φοιτητών στην Γαλλία.