Συγκέντρωση της ΛΑΕ έξω από συμβολαιογραφείο στην οδό Ακαδημίας 59, στις 2 μ.μ., Τετάρτη 18/4