Παν. Λαφαζάνης: «Ο G. Pyatt έχει αναλάβει ρόλου ύπατου αρμοστή της ελληνικής αποικίας».