ΛΑΕ Θεσσαλονίκης: Ο αγώνας των εργολαβικών εργαζομένων στα ΕΛΠΕ πρέπει να δικαιωθεί