Να γίνει δεκτό το αίτημα του Βασίλη Δημάκη για παρακολούθηση των σπουδών του