Αντιπροσωπεία της ΛΑΕ στη συγκέντρωση των ομοσπονδιών για την υπεράσπιση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας