Δεν θα επιτρέψουμε να περάσει «στα ψιλά» ένα νέο «Φαρμακονήσι»