Η βλάβη στην ΕΥΑΘ, συνέπεια της απαξίωσης της. Να αποδοθούν οι ευθύνες, πολιτικές και ποινικές.