Η αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων δεν σέβεται ούτε την μητρότητα.