Αντιπροσωπεία της ΛΑΕ στο πανελλαδικό συλλαλητήριο των εργαζομένων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»