Στη δική τους «ανάπτυξη» τα κέρδη «ευημερούν» και οι άνθρωποι υποφέρουν