Γιάννης Δούκας: Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που να κατοχυρώνουν μισθούς και δικαιώματα και όχι κενές ή και με αρνητικό περιεχόμενο